Ufrivillig barnløshed – stimulation

Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og inseminering af oprenset sæd i livmoderen

Patientinformation

Inseminering af sæd i livmoderen ( IUIintrauterin insemination ) tilbydes oftest par med uforklaret barnløshed samt barnløse par, hvor mandens sædkvalitet er nedsat, eller hvor kvinden har uregelmæssig ægløsning. Det er en forudsætning for behandlingens succes, at der er passage gennem æglederne. De behandlede par har således en vis chance for at opnå graviditet, også uden behandling.

Formålet med behandlingen er at øge denne chance. Dette kan gøres ad tre veje samtidig, nemlig ved at:

  1. øge antallet af æg, der modnes hver måned.
    Dette gøres ved hjælp af hormonbehandling. Normalt modnes kun et æg i hver cyklus. Chancen for graviditet øges hvis der er flere æg, ideelt et til to æg.
    Nogle kvinder har som udgangspunkt ikke ægløsning og dermed er udvikling af 1 æg optimalt.
  2. øge antallet af sædceller i æglederne, hvor befrugtningen finder sted.
    Dette gøres ved, at sæden vaskes, koncentreres og lægges helt op i livmoderen. En ubehandlet sædportion består af en blanding af sædceller og sædvæske. I alle sædportioner er der en del abnorme, ubevægelige eller døde sædceller. De friske sædcellers mulighed for at nå frem til og befrugte ægget øges, hvis disse dårlige sædceller fjernes. Yderligere kan man ikke lægge en urenset sædportion op i livmoderen, da sædvæsken indeholder stoffer, der kan fremkalde ubehagelige reaktioner, først og fremmest sammentrækninger af livmoderen. Man foretager derfor en oprensning af sædportionen, hvor man søger at isolere og koncentrere de bedste sædceller.
  3. sørge for at sædcellerne er tilstede i æglederne på det rigtige tidspunkt i forhold til ægløsningen. Dette gøres ved at følge udviklingen af æggene i æggestokkene, og – når æggene er modne at fremkalde ægløsning til et kendt tidspunkt ved hjælp af en hormonindsprøjtning. Den rensede sæd lægges så op i livmoderen på dette tidspunkt, således at ægløsningen og insemination passer så godt sammen som muligt.

Hormonbehandling

Normalt benytter vi et eller flere af nedenstående præparater til stimulation af ægudviklingen. Du får udleveret recept på de forskellige præparater og køber dem selv på apoteket.

Klomifen

( Pergotime ®); tages som tabletter, 1 tablet, 1 eller 2 gange dagligt i 5 dage i begyndelsen af cyklus, fra 3. til og med 7. dag efter 1. menstruationsdag (”cyklusdag”); nøjagtigt starttidspunkt og dosis aftales nærmere fra gang til gang. Pergotime produceres ikke i Danmark mere og anvendes derfor sjældent.

Tabletterne stimulerer din egen produktion af FSH (Follikel Stimulerende Hormon).

Bivirkninger; forekommer sjældent; det drejer sig i givet fald oftest om varmefølelse, kvalme, brystspænding, tågesyn eller ”fremmedhedsfornemmelse”. I meget sjældne tilfælde optræder påvirkning af leverfunktionen.

Follitropin

(Gonal-F ® eller Menopur ® ). Syntetisk fremstillet FSH, der ligesom dit eget FSH stimulerer udviklingen af æg i æggestokkene.
Gives som indsprøjtning under huden 1 gang dagligt efter nærmere aftale. Indsprøjtningen skal helst tages på nogenlunde samme tid hver dag (+ 1 time).

Dosering: Aftales individuelt, men typisk starter man med 75 ie. Fra 3 cyklusdag. Bivirkninger: først og fremmest risiko for overstimulation af æggestokkene.

( Pergotime ®); tages som tabletter, 1 tablet, 1 eller 2 gange dagligt i 5 dage i begyndelsen af cyklus, fra 3. til og med 7. dag efter 1. menstruationsdag (”cyklusdag”); nøjagtigt starttidspunkt og dosis aftales nærmere fra gang til gang. Pergotime produceres ikke i Danmark mere og anvendes derfor sjældent.
Tabletterne stimulerer din egen produktion af FSH (Follikel Stimulerende Hormon.

Bivirkninger; forekommer sjældent; det drejer sig i givet fald oftest om varmefølelse, kvalme, brystspænding, tågesyn eller ”fremmedhedsfornemmelse”. I meget sjældne tilfælde optræder påvirkning af leverfunktionen.

Choriongonadotropin

Ovitrelle ® gives som indsprøjtning under huden en gang i hver behandlingscyklus, når æggene har nået tilstrækkelig størrelse. Tidspunktet for indsprøjtningen aftales fra gang til gang. Hormonet hedder hCG (humant C horion Gonadotropin) udvindes fra urin fra gravide kvinder, ligner meget LH (Luteriniserende Hormon), som du selv danner i hypofysen, og fremkalder som dette den sidste modning af æggende samt ægløsning ca. 36 timer efter indsprøjtningen.
Bivirkninger: optræder praktisk taget ikke.

Kvinder i stimulationsbehandling tager indsprøjtningerne hjemme. Du får grundig instruktion i injektionsteknik, ligesom der på internettet findes udførligt, illustreret instruktionsmateriale.

Behandlingens forløb

Normalt stimuleres ægudviklingen i æggestokkene primært med klomifentabletter (pergotime ®) i 5 dage evt. efterfulgt af 3 dages stimulation med FSH (Gonal-F ® eller Menopur ® ) givet som indsprøjtning. Er der ved denne stimulation ikke tilfredsstillende udvikling af æg og/eller livmoderslimhinde, vil stimulationsbehandlingen oftest i efterfølgende stimulationscyklus blive erstattet helt eller delvist af stimulation med FSH.

Start

Din menstruations første blødningsdag regnes for første cyklus dag.

På denne første cyklusdag skal du ringe på tlf. 48 25 00 22 man, tirs, ons, torsdag: kl. 12.00 – 14.00, for at aftale påbegyndelse af stimulationsbehandlingen og for at aftale tid til ultralydsskanning. Begynder din menstruation en lørdag, en søndag eller en helligdag, skal du ringe den første hverdag herefter.

Da vi ikke har mulighed for at foretage insemination i weekenden søger vi at justere stimulationsbehandlingen således, at det undgås, at æggene netop er modne i en weekend.
Hvis dette bliver aktuelt for dig vil vi instruere dig i at tage et antagonist præparat,Orgalutran ®, som indsprøjtning. Dette vil kunne forhindre at du selv laver ægløsning.

Du vil på forhånd have modtaget recept på den behandling du skal starte op på.

Ultralydsskanning af æggestokkene

Omkring 10. – 12. cyklusdag foretages ultralydsskanning af æggestokkene. Formålet med undersøgelsen er, at måle ægblærenes (folliklens) størrelse, hvilket er et godt mål for æggenes modenhed. Det er undertiden nødvendigt, at du kommer til ultralydsskanning flere gange, mens æggenes vækst følges. Når æggene er modne, planlægges den videre behandling.

Fremkaldelse af ægløsning

Æggene vil ofte være modne 10. – 12. cyklusdag. Er du PCO patient kan cyklus være længere. Måler ægblæren under 22 mm. skal du have indsprøjtning af ”ægløsningshormonet” hCG
Ovitrelle ® ofte samme dag. Det er vigtigt at indsprøjtningen tages nøjagtigt på det aftalte tidspunkt.

Måler den største ægblære 22 mm. eller mere, er der mulighed for, at du selv er ved at danne ægløsningshormonet (LH). Dette undersøger vi i en urinprøve på skanningsdagen. Er der ikke tegn til ægløsningshormon i din urin, får du indsprøjtning som anført ovenfor, og inseminationen foretages ca. 36 timer senere. Er der ægløsningshormon i din urin, får du indsprøjtningen med det samme, og inseminationen foretages indenfor de næste 24 timer.

Sædprøven

Sædprøven afleveres på klinikken på et aftalt tidspunkt på inseminationsdagen. Sædportionen oprenses og vi søger at isolere og koncentrere de bedste sædceller. Præparationen af sædprøven tager ca. to timer; inseminationen finder sted herefter.

Der udleveres et sædprøveglas til sædprøven herfra klinikken. Det bedste resultat opnås som regel, hvis manden ikke har haft sædudtømmelse 1 døgn før inseminationen.
Sædkvaliteten bedres ikke ved længerevarende ”afholdenhed”.

Prøven kan udmærket produceres hjemme, men den må højst være 2 timer gammel, når den aflevere i klinikken. Under transporten skal prøven opbevares ved stuetemperatur, altså hverken opvarmes eller afkøles. Det vil ofte være bedst at opbevare glasset med sædprøven tæt på kroppen. Er der problemer omkring sædprøven, må I endelig diskutere dem med os.

Inseminering

Inseminering foretages normalt ca. 36 timer efter indsprøjtning af ægløsningshormonet Ovitrelle ®.
Det foregår i gynækologisk leje, et tyndt plastikkateter føres ind gennem livmoderhalskanalen, hvorefter den rensede sæd sprøjtes op i livmoderen.

Insemineringen varer normalt et par minutter. I de fleste tilfælde er der intet eller kun ganske lidt ubehag forbundet med insemineringen.

Så vidt man ved, bevarer sædcellerne evnen til at befrugte et æg i 24 – 48 timer, måske længere. Ægget kan befrugtes fra 2 – 4 timer efter ægløsning og formodentlig i 12 – 24 timer herefter. Sædcellerne ”holder” således betydeligt længere end ægget. Der foretages derfor normalt kun inseminering én gang i hver cyklus.

Der er ingen grund til at holde sig specielt i ro på inseminationsdagen. Det vil ikke forringe jeres chance for at opnå graviditet, om I har samleje på inseminationsdagen eller dagen efter, tværtimod.

Blodprøver

Cirka 16 dage efter inseminationen skal du have taget blodprøve. Den bestiller vi. Blodprøven undersøges for graviditetshormonet (hCG). Hvis du får taget blodprøven på Hillerød sygehus laboratorium mellem kl. 07.30 – 10.00, har vi svaret samme dag i telefontiden. Får du taget blodprøven på andre sygehuse i regionen, vil der først være svar dagen efter i telefontid.

Aflysning af behandling

Aflysning af behandlingscyklus kan komme på tale, f.eks., hvis ultralydsskanningen tyder på, at der er dårlig udvikling af æggene. Er der mere end 3 – 4 modne æg, bliver risikoen for trillinge- og firlingegraviditet for stor, og behandlingen må som regel aflyses og udsættes til en efterfølgende cyklus.

Såfremt du tager anden medicin under stimulationsbehandlingen, bør du altid drøfte det med os. Du bør undgå at tage hovedpinetabletter, gigtmidler og lignende (f.eks. Albyl, Kodimagnyl, Ibuprofen) i dagene op til forventet ægløsning, da disse præparater muligvis kan påvirke ægløsningen. Panodil/Pamol/Pinex kan benyttes.

Graviditet

Såfremt du bliver gravid, kan der være øget chance for tvillinge- og trillingegraviditet (ca. 10%), samt forøget risiko for at graviditeten sidder udenfor livmoderen (10 – 15%). Det er vigtigt for dig at dette i givet fald konstateres så tidligt som muligt. Er graviditetsprøven positiv, vil vi derfor gerne ultralydsskanne dig, når du er syv uger henne, dvs. godt 3 uger efter positiv hCG. Tid hertil aftales i telefontiden.

Risikoen for abort tidligt i graviditet er gennemsnit 15 – 20 %.

Yderligere behandlingsforsøg

Efter inseminationen vil vi hver gang kort diskutere, om stimulationsbehandlingen i en eventuel efterfølgende stimulationscyklus skal justeres.

Såfremt du ikke bliver gravid, aftales tidspunkt for påbegyndelse af næste behandlingsforsøg i telefontiden.

Chancen for at blive gravid som følge af behandlingen varierer meget fra par til par. I gennemsnit bliver ca. 15 % gravide pr. cyklus. Dette niveau ligger nogenlunde konstant i de første cykli, men herefter aftager graviditetschancen. Vi regner med, at i alt ca. 30 % vil kunne opnå graviditet ved inseminationsbehandlingen.

Normalt tilbyder vi i første omgang behandling i tre gennemførte cyklus. Opnås ikke graviditet, gennemgår vi herefter forløbet af de gennemførte behandlinger. Er disse forløbet tilfredsstillende dvs. med acceptabel ægudvikling, vækst af livmoderslimhinde, ægløsning, sædprøver etc, tilbydes I yderligere tre gennemførte cyklus. Herefter vil vi normalt ikke tilbyde yderligere stimulations/inseminationsbehandling, men sammen drøfte eventuel anden behandling, herunder muligheden for reagensglasbefrugtning (IVF).

Hvad kan I selv gøre?

Det er formentlig af betydning for frugtbarheden af ”leve sundt”. Det er imidlertid vanskeligt nærmere at præcisere, hvad der forstås ved det. Det er dokumenteret, at tobaksrygning nedsætter frugtbarheden både hos manden og kvinden.

Det er ligeledes vist, at betydelig overvægt forringer chancen for at blive gravid. Overvægt hos kvinden (BMI over 30) nedsætter æggenes kvalitet. Ligeledes øges risiko for spontan abort ved overvægt. Vi ved at vægttab på mellem 5 og 10 % forbedre ægkvaliteten med 30 %, hos kvinder med BMI på over 30. Det betyder altså at der klart er noget at hente ved vægttab, hos nogle er det ”det eneste” der skal til for at opnå graviditet.

Enkelte undersøgelser har antydet, at stort forbrug af kaffe – og cola? – hos nogle måske kan nedsætte chancen for at blive gravid. En række miljøfaktorer f.eks. arbejde med organiske opløsningsmidler, ukrudsbekæmpelsesmidlser, plastmonomerer, blyholdigt støv, svejserøg, o. lign. synes ligeledes at kunne nedsætte frugtbarheden. Man mener endvidere, at udsættelse for megen strålevarme, brug af tætsluttende og varme benklæder samt hyppige, meget varme karbade og saunabadning kan medføre forringelse af sædkvaliteten. Nogle mener, ar tilskud af C-vitamin og spormetaller som zink og magnesium hos nogle kan forbedre sædkvaliteten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle kvinder, der planlægger graviditet at spise B-vitaminet folinsyre (folat), da det forebygger visse former for misdannelser af hjerne og rygmarv (neuralrørsdefekter). Det tilrådes at tage et tilskud på 400 mikrogram folinsyre daglig i form af en folinsyretablet eller endnu bedre at I begge tager en multivitamintablet fra graviditeten planlægges til og med 3 måneder henne i graviditeten og at kvinden supplerer med folinsyre tabl til i alt 400 mikrogram.

Psykologiske forhold

Udredning og behandling for ufrivillig barnløshed medfører for de fleste par en betydelig psykologisk og ofte også samlivsmæssig belastning. Vi har forsøgt at behandle disse forhold lidt nærmere nedenfor.

Mange par, der når frem til behandling vil have været igennem et langt og ofte belastende forløb forud herfor. Nogle vil udover den mere ”teknologiske” hjælp måske have behov for diskussion og rådgivning omkring disse forhold. Alle, der arbejder med ufrivillig barnløshed, er klar over, at der kan være påtrængende psykologiske problemer forbundet hermed.

Det vil ofte være en god idé, om I beslutter jer til i en periode af ”slappe af” og slå jer til tåls med, at I nu indtil videre har lagt behandlingen af jeres ufrivillige barnløshed i hænderne på os, således at I nu – igen – kan lade jeres seksualliv styre af lyst frem for af ”pligt”.

Behandlingen vil som regel blive indledt med en konsultation i klinikken hvor der vil være mulighed for at komme ind på eventuelle psykologiske, sociale eller seksuelle problemer, såfremt I måtte ønske det.

Desværre bliver kun i alt cirka en tredjedel af de par, vi behandler med stimulations/inseminations behandling gravide. Lykkes det ikke at opnå graviditet ad denne vej, vil der ofte være mulighed for at forsøge reagensglasbefrugtning. Imidlertid vil der selv efter denne behandling fortsat være cirka 25 % af de henviste par, der ikke har opnået graviditet.

Det er vigtigt på forhånd sammen at have gjort sig disse forhold klart, og før den ofte belastende behandling indledes, måske endnu engang have overvejet muligheden for adoption – eller en tilværelse som barnløs med de kvaliteter, der jo også ligger heri. Overvejer man adoption som alternativ, er det vigtigt at være opmærksom på, at det som regel kræves, at parrets yngste ansøger skal være over 25 år, og at der højst må være 40 års aldersforskel mellem ældste ansøger og adoptivbarnet.

Yderligere information og rådgivning om adoption kan fås via:

Landsforeningen Adoption og samfund

Endvidere skal opmærksomheden henledes på:

Landsforeningen for ufrivilligt barnløse LFUB – Foreningen udgiver medlemsbladet KIMEN.